22 Şubat 2012 Çarşamba

ÜLKEMİZİM ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASI SOSYAL, EKONOMİK,ASKERİ ÖRGÜTLERSosyal
Avrupa Birliği (AB, EU) 1958 yılında  Almanya  Belçika  Fransa  Hollanda  İtalya ve Lüksemburg’un Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) olarak kurmuş olduğu bu birlik  daha sonraları Avrupa Birliği (AB) adını almıştır.
•İlk olarak kömür ve çelik alanlarında ekonomik işbirliği şeklinde atılan adımlar  daha sonra uluslararası ekonomik  sanayi  siyaset  insan hakları ve dış politika çerçevesinde geliş*meye başlamıştır.
•Avrupa Birliğine üye ülkeler  kendi aralarındaki işbirliği ile hareket etmektedir. Eğitim  bilim  teknoloji  sanayi alanlarında ortak fikirler ileri sürerek büyük gelişmeler sağlamışlardır.
• Türkiye Avrupa Birliği üyesi değildir. Fakat tam üyelik için gerekli girişimlerde bulunmaktadır. Hem sosyal-hem ekonomik örgüttür.
Aday
-
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT, OSCE) Avrupa’da güvenlik ve istikrar fikri, 1950’lerin ortasından itibaren Doğu Bloku tarafından ortaya atılan bir fikirdir.
Üye
Üye
Avrupa Konseyi (COE) 1949 yılında Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla kuruluştur. Avrupa Birliği'nden farklı bir örgütlenmedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi buraya  bağlıdır.
Üye
Birleşmiş Milletler (BM, UN) •                Birleşmiş Milletler 1945 yılında kurulmuştur. ABD  İngiltere  Sovyetler Birliği ve Çin’in öncülüğünde kurulan bu örgüt  dünya barışı ve güvenliğini sağlamak için çalışmalar yapmıştır. Amaçları arasında;
• Uluslararası ilişkileri pekiştirmek  • Ekonomik  sosyal  kültürel ve toplumsal sorunlar konusunda uluslararası işbirliği sağlamak.    • Uluslararası insan haklarının korunmasında uzlaşmacı bir tavır sergilemektedir.
üye
24 Ekim 1945
Interpol, Merkezi Paris'te bulunan ve amacı uluslararası suçlulara karşı önleyici tedbirler alıp cezalandırmak olan uluslararası polis örgütüdür. (Uluslararası Ağır Ceza Polis Örgütü)
Üye
İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) 57 devletten oluşan uluslararası bir organizasyondur. Ülke vatandaşlarının tümünün veya belirli bir kısmının Müslüman olması, bu organizasyona üye olmayı olanaklı kılar.    İKÖ’nün amaç olarak belirlediği ana unsurlar şöyledir:  1- İslam Ülkeleri arasındaki yakınlığın ve Siyasal, ekonomik, kültürel, bilimsel ve sosyal işbirliğini arttırmak.
Üye
Ekonomik
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 151 üyesi bulunmaktadır.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal organıdır. DTÖ, hükümetlerin iç ticaret yasalarını ve düzenlemelerini nasıl yapacakları hususunda yasal bir çerçeve ortaya koymaktadır ve toplu görüşmeler ve müzakereler yoluyla ülkeler arasında ticari ilişkilerin geliştirildiği bir platformdur. 1 Ocak 1995’te kurulmuştur.
Üye
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) (World Economic Forum (WEF)) merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde yer alan uluslararası bir vakıftır. Her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında yapılmakta olan Dünya Ekonomik Forumu 2012 yılından itibaren Türkiye'nin İstanbul kentinde düzenlenecektir. Dünyanın en tanınmış işadamları ve siyasetçilerini biraraya getiren, dünyanın en önemli sorunlarının tartışıldığı konferanslarıyla tanınır.
Katılımcı
-
Kurucu üye
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (veya Örgütü) “EİT”; Türkiye, İran, Afganistan gibi ülkeler tarafından kurulan ve Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla diğer Türk devletlerinin de dahil olduğu ekonomik örgüt. EİT’in üyeleri kültürel ve ekonomik alanda işbirliğini hedeflemektedir
Kurucu üye
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) • Finansal istikrarın eşzamanlı olarak korunduğu üye ülkelerde ve hem de özellikle gelişmekte olan ülkelerde halkın yaşam standardının iyileştirilmesi, sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlayan politikaya destek ve yardım, işsizliğin ortadan kaldırılması; • Ekonomik genişleme politikasının uyandırılması ve sosyo-ekonomik eşgüdümlü gelişmenin desteklenmesi; • Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülkeler arasında ayrım gözetmeyen dünya ticaretinin geliştirilmesine destek verilmesi.
• OECD’ye üye veya bu örgüte üyelik talebinde bulunan ülkeler, sosyo-politik ve ekonomik yaşamda, aşağıda belirtilen üç ilkeyi vazgeçilmez değerler olarak benimsemişlerdir: • Demokrasi;• İnsan haklarına ve yurttaş özgürlüğüne bağlılık
Üye
Karadeniz Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (BSEC veya KEİT) Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü dünyada küreselleşme ve bölgesel düzeyde bütünleşme yönündeki siyasal ve ekonomik alanda yeniden yapılanma sürecini sağlamak amacıyla Türkiye tarafından ortaya atılmış olan bir fikrin ürünüdür ve Haziran 1992’de İstanbul’da imzalanan bir anlaşma ile kurulmuştur.Türkiye, Romanya, Bulgaristan Rusya Federasyonu, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova, Gürcistan, Ermenistan, Yunanistan, Arnavutluk, Sırbistan.
Kurucu üye
Üye
Askeri
Karadeniz Deniz İş Birliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR) Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi maksadıyla, bölgesel işbirliği faaliyetlerinin artırılması ve çok uluslu bir deniz kuvvetinin oluşturulması fikriyle kurulmuştur.
Kurucu üye
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) 1949 yılında kurulan NATO  uluslararası siyasi  ekonomik ve önemli alanlarda işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirmek için önemli çalışmalar yapmaktadır.Dünya barışını korumak için dünyanın bir*çok yerinde önemli görevler üstlenmiştir.
Üye

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder