6 Ocak 2011 Perşembe

Dünyanın En Küçük Ülkesi: Sealand

Dünyanın En Küçük Ülkesi: Sealand
Sealand, 1967’de İngiliz ordusunun eski binbaşısı Roy Bates ve ailesi tarafından kurulan ve hukuki statüsü tartışmalı olan platform-ada şeklinde bir "ülke". Dünyanın en küçük ülkesi. 
Uluslararası karasularda bulunduğu için, adanın devlet statüsüne çıkarılabileceğini ilan eden Roy Bates, kendine “prens” unvanı da verdi. Ertesi yıl İngiliz Kraliyet Donanması, Roy Bates’i adadan atmaya çalıştı, ancak platformdan açılan uyarı ateşine maruz kalan askerlerin girişimi başarılı olmadı. Tutuklanan Roy Bates, mahkeme tarafindan "Olay İngiltere sınırlarının dışında olmuş" diyerek serbest bırakıldı. 
Daha sonra da bir İngiliz savcı, platformun İngiliz karasularının 3 mil açığında olması dolayısıyla Roy Bates’i haklı bile buldu. 1974’te ise Roy Bates işi bir anayasa çıkarmaya kadar vardırdı ve ardından “egemenlik simgesi olarak”, bir bayrak, milli marş ve para birimi olarak Sealand Dolarını kabul etti. Bates, kendisine de Sealand Prensi unvanını verdi. 
2007’de 10 milyon sterline satılığa çıkarılan, 550 metrekarelik yüzolçümü ile dünyanın en küçük ülkesi olan "Sealand Prensliği", hiçbir ülke tarafından tanınmayan bir devlet. 
Sealand'de darbe girişimi bile yaşanmış. Bates ailesinden 3 kişi, bir gece yarısı ülkeye helikopterle inerek Roy Bates'in oğlu Veliaht Prensi'ni mutfağa hapsetmiş. Bunu öğrenen Bates hemen bir helikopterle ülkesine dönüp bir tüfekle yönetimi tekrar ele geçirmiş. İki darbeci, ülkeden sınırdışı edilmiş, diğerinin ise vatandaşlığı düşürülmüş. 
Ülkenin en büyük geliri internet isim hakkı. Dünyanın dört bir yanından müşteriler 'daha az hoşgörülü' olan hükümetlerinin izin vermediği verilerini Sealand'de saklayabiliyor. 
Ülke olmak devlet olmak mıdır? 
Ülke kelimesinin sözluk tanimina baktigimiz zaman, egemenliği ve kendine ait bayrağı olan, tek uluslu veya çok uluslu olarak siyasal otoriteyle desteklenmiş, kader birliğine sahip insanların üzerinde yaşadıkları toprak parçasıdır.
Devlet, kelimenin Arapça kökenine göre devam edip duran süregelen (yönetim şekli) kurumsallaşmış, siyasal yapısının süreklilik haline geldiği bir otorite olarak tanımlanıyor. Sözlük anlamı olarak ise,"insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve bu ilişkilerin normlara uygun olarak yürümesini sağlayan, anlaşmazlıkları çözümleyen kamusal mal ve/ veya hizmetleri üreten belli toprak bütünlüğüne bağlı olan en üst egemen meşru gücü temsil eden siyasi otorite" olarak tanımlanıyor.
Weber'e göre, belirli bir toprak parçası (ülke) üzerinde yasal olarak fiziki güç kullanma tekelini elinde tutan insan topluluğundan oluşan en büyük siyasal otoritedir.  
Rousseau’nun tabiriyle bireylerin ortak sözleşmelerinin meşru otoriteye dayandırılmış hukuksal görünümüdür.
Devletin en iyi derli toplu tanımı antoloji.com’da da yapılmış. Antoloji.com'un kayıtlarında devlet “özet olarak, bağımsız ve belirli bir sınırları olan, bu sınırlar içerisinde yaşayan ortak bir kültürü paylaşan bireylerin güvenliğini sağlama amacını güden, kendisine özgü anayasası olan ve bu anayasa doğrultusunda kanunlar çıkaran uygulayan bağımsız olarak yargılama ve ceza verme, cezalandırma gücünü elinde tutan insanların oluşturduğu tüzel, hukuksal varlık” olarak tanımlanmış. 
Bu tanımlara göre Sealand, bir ülke ve devlet kategorisine sahip olmak için gereken birçok adımı atmış görünüyor, ancak hukuki statüsü hala tartışmalı. Sealand’in Facebook’ta bir profil sayfası ve en büyük online ansiklopedi olan Wikipedia’da ülke profile bile var.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder