20 Nisan 2011 Çarşamba

Fransız Guyana Denizaşırı İliLocation-Guyane-France.png
Fransız Guyana Denizaşırı İli , Güney Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında, Fransa'ya bağlı denizaşırı il (département d'outre-mer).Güneyde ve doğuda Brezilya, batıda Surinam, kuzeydoğuda da Atlas Okyanusuyla çevrilidir. Turksat uyduları oradan fırlatılmıştır ve çoğu uydu da oradan fırlatılmaktadır.

Yönetsel Koşullar 

Fransız Guyanası, Fransız Anayasası'nın denizaşırı illere ilişkin hükümlerine göre yönetilir.Fransız Ulusal Meclisi'ne 2, Fransız Senatosu'na 1 temsilci gönderme hakkı vardır.Yerel yönetim Fransa hükümetinin atadığı bir vali ile 19 üyeli Genel Konsey ve 34 üyeli Bölgesel Konsey'den oluşur.Bir de yerel temyiz mahkemesi vardır.Ayrıca ülke Avrupa Birliği üyesidir.

Coğrafya 

Ülke konum olarak Güney Amerika'da, Kuzey Atlas Okyanusu, Brezilya ve Surinam arasında yer almaktadır. Kıyı kesimlerde görülen yatık kıyı ovaları iç kısımlarda yerlerini tepeliklere ve küçük dağlara bırakmaktadırlar.Ülkenin en yüksek noktası Bellevue de l'Inini


Başkent Cayenne'den bir görünüm
Dağıdır(851 m)Ülkede bol miktarda boksit, kereste, altın, kaolin, balık bulunur.

Nüfus 

Nüfus artış hızı Dünya Ortalamalarının oldukça üstünde olan ülkede ortalama yaşam süresi 77.27 yıldır.Nüfusun etnik dağılımı ; Siyah ve melezler %66, beyaz'lar %12, Doğu Hindistan'lı, Çin'li, Guyana yerlileri %12, diğer halklar %10 olup halkın büyük çoğunluğu Katoliktir.

Ekonomi 

Guyana
Fransız Guyanası, büyük ölçüde madencilik, ormancılık ve balıkçılık sektörlerine dayanan gelişmekte olan bir ekonomidir. Kourou'daki Avrupa Uzay Ajansı'nın roket üssü büyük orandaGSMH ve istihdama katkı yapmaktadır. Kişi başına düşen milli gelir yaklaşık 8,500$'dır. Bölgede işsizlik orani oldukça yüksektir %26.5; Ayrıca bölgede kaçak göçmenlerin yaşadığı düşünülmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder