16 Nisan 2011 Cumartesi

Québec


 Québec, Canada.svg

Québec, Kuzey Amerika kıtasının kuzeydoğu bölümünü kaplamaktadır. 17 idari bölgeye bölünmüş olan Québec, 1,667,441 kilometrekare gibi devasa bir alanı kaplar ve bu alanın 201,753 kilometrekaresi ise çeşitli su kaynaklarına ev sahipliği eder. Québec eyâletinin başkenti Québec (Ville de Québec)’tir.
Québec, kuzeyde Arktik Okyanusu, güneyde ABD ve New Brunswick, doğuda Atlas Okyanus’u ve Saint Lawrence Körfezi, batıda James Körfezi, Hudson Körfezi ve Ontario ile çevrelenmiştir.

İklim 

Québec’te 4 ayrı mevsim yaşanmaktadır: ılıman bir bahar; genelde sıcak geçen yazlar; renkli ve bazen oldukça serin bir sonbahar ve soğuk ve beyaz bir kış. Mevsime bağlı sıcaklıklar ve bitki toplulukları enleme göre oldukça değişkenlik göstermektedir, ve bu da Québec’te eşsiz güzellikte ve oldukça farklı coğrafi alanların oluşabilmesine fırsat tanımaktadır. Québec’in üzerinde kurulduğu geniş coğrafya göze alınırsa, eyâlette birbirine büyük farklar gösteren iklim kuşakları olduğunu tahmin etmek zor olmayacaktır; bu farklılaşmada enlem, topografya vedenizellik etkili olmaktadır.
Québec’te görülen dört farklı ilklim türü ve görüldükleri bölgeler şunlardır:
  • Nemli - karasal iklim; 50. paralelin güneyi (sıcak bir yaz, özellikle Temmuz ve Ağustos ayında; soğuk bir kış ve bolca yağış)
  • Kutup altı iklimi; 50. ve 58. paraleller arasında (daha uzun ve soğuk kışlar, daha kısa ve serin yazlar, daha az yağış)
  • Kutup iklimi, en kuzeyde ( sert kışlar, kısa süreli kar erimesi fakat sürekli permafrost)
  • Doğu okyanusal iklimi; Îles-de-la-Madeleine’de

Bitki örtüsü 

Güneyden kuzeye gidildikçe Québec’te şu bitki örtülerine rastlanır: yaprak döken orman alanları, karışık orman alanları, kuzey ormanı alanları, tayga ve nihayet en kuzeyde tundra bitki toplulukları.

Vahşi yaşam 

Québec’te vahşi yaşamın bir parçası olan 653 türün 199'u balık, 21'i amfibi, 16'sı sürüngen, 326'sı kuş ve 91'i memeli türüdür. Ayrıca 25.000'den fazla böcek türü olduğu bilinmektedir.
Vahşi yaşamın korunması Québec hükümeti ve halkının en büyük önceliklerinden birini oluşturmaktadır. Bu amaçla birçok kanun çıkarılmış ve eyâlet topraklarının ciddi bir bölümü koruma alanı olarak ilan edilmiştir.

Yerleşim 

Québec’in çok büyük bir bölümünde yerleşme yoktur. Yerleşim bölgelerinin %80i, eyâletin kurulmasından bu yana büyük bir önem taşıyan Saint Lawrence Nehri etrafında toplanmıştır; bu da Québec’in 7 milyonluk halkının yarısının, eyâletin %1'lik bir alanında yaşaması olgusunu ortaya çıkarmıştır.

Nüfus 

2004 yılı itibariyle Québec’in nüfusu 7 509 928 kişidir.

Genelde Fransızca konuşan bir nüfus 

Québec’in 7 milyondan daha fazla olan nüfusu, genel olarak Fransızca konuşan bir toplum oluşturmaktadır. 6 milyondan fazla Fransızca konuşan Québecli’nin bir çoğunun kökleri, 17. ve 18. yüzyıllarda bölgeye yerleşen Fransız kolonistlere dayanmaktadır. Günümüzde Québec toplumu, 300 milyondan daha fazla insanın İngilizce konuştuğu Kuzey Amerika kıtasında Fransızca konuşarak yaşamak ve Fransızca konuşan bir topluluk olarak kalmak konusunda birçok güçlükle karşılaşmaktadır.
Anadili Fransızca olan Québecliler’in kökleri, genelde Britanyalı göçmenlere dayansa da, bunlar arasında daha iyi bir hayat arayışı içinde Kuzey Amerika’ya yerleşmiş diğer etnik kökenlerden gelen insanlar da vardır. Günümüzde İngilizce konuşan Québecliler’in çok büyük bir kısmı Montréal civarında yaşamaktadır ve onlara sunulan İngilizce eğitim, hastane ağı, iletişim araçları ve diğer çeşitli haklardan faydalanmaktadırlar.
Québec, ayrıca, yüzyılın başından beri eyalete yerleşen Avrupalı, Afrikalı, Latin Amerikalı ve Asyalı 700.000den fazla göçmenin evidir. Tüm bu unsurlar, Québec’in kültürel çeşitliliğine ve canlılığına büyük katkılarda bulunmuştur. Her yıl, Québec, 40.000 den fazla göçmene kapılarını açmaktadır.

Çoğulcu bir toplum 

Günümüzün çoğulcu toplum anlayışı, ülkeler arasında daha kapsamlı ve derin bir alışverişin ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur. Bugün bu deyimden anlaşılan herkesin hayat tarzını, inançlarını, değerlerini ve ait olacağı ilgi gruplarını özgürce seçme olanağına sahip olmasıdır.
1970lerden bu yana, Québec’e yönelik göç beraberinde birçok farklılığı da getirdi. Yeni yurttaşlarla kurulan bağ, Québec toplumunu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik anlamda zenginleştirdi.
Québec toplumu bugün kendini çoğulcu bir toplum olarak tanımlamaktadır. Québec toplumu temel olan demokratik değerleri onurlandırdığı sürece, diğer kültürlerden gelen etkilere oldukça açıktır. Québec, insanlarını, Québec toplumuna ortak bir duyguyla ait oldukları ve bunu kanunlara ve kuruluşlara gösterdikleri saygıyla ifade ettiklerince, onların farklılıklarını vurgulamalarını cesaretlendirmektedir.
Kültürel farklılık, özellikle, Québecliler’in yarısının yaşadığı bölge olan Montréal bölgesinde gözden kaçmaz. Günümüzde Montréallilerin %67'sinin anadili Fransızca iken, %14.3'ününki İngilizce’dir. Kentte İtalyanca, İspanyolca, Yunanca ve Arapça konuşan büyük gruplar da bulunmaktadır.

Yerli halklar 

16. yüzyılda Avrupalılar Saint Lawrence Nehri kıyılarına yerleşmeye başladıkları sırada, bu bölgede binlerce yıldır, gelişmiş topluluklar ya da yalnızca aileler olarak yaşamakta olan yerli haklarla karşılaştılar. Her halkın kendi dili, inancı ve kültürü vardı. Kısa sürede kıtaya yeni gelen Avrupalılar ile iyi ilişkiler geliştiren yerliler, onlarla bilgi alışverişinde bulundular. Yerlilerin toprağa ait bilgileri, yeni gelen Avrupalıların kuzey koşullarına ayak uydurmasında önemli bir rol oynadı.
Yüzyıllarca devam eden bir süreçte, Québec yerlileriyle Québec’te yaşayan diğer insanlar arasındaki ilişkiler politik ve ekonomik sebeplerle azaldı. Fakat 1980'lerden bu yana, bu süreç tamamen farklılaşmaya başlamış, Québec yerlileri ile diğer Québecliler arasında önemli kültürel, eğitimsel, sosyal ve politik değişimler yoğunlaşmıştır.
1985te, Québec Parlamentosunun çözümüyle, yerli halklar Kanada’da ilk defa tanınmışlardır. Böylelikle Québec, yerli halkların özerkliğini; kültürel, dilsel ve geleneksel haklarını; üzerinde yaşadıkları toprağa sahip olma ve onu kontrol etme haklarını; avlanma ve benzeri şekilde doğal yaşamın kaynakları üzerinde söz sahibi olma haklarını; Québec’in ekonomik gelişimine katılma ve bundan faydalanma haklarını tanımıştır.
Günümüzde Québec’te 10 farklı Amerindian (Amerikan Yerlisi ya da Kızılderili toplulukları) ulusu ve Inuitler yaşamaktadır. Yerli halkların nüfusları 70.000’e yakındır ve yerliler 55 farklı toplulukta toplanmış durumdadırlar. Bunun yanında 20.000’den fazla yerli, özellikle Montréal olmak üzere eyaletin çeşitli kentlerinde yaşamaktadır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder