29 Aralık 2010 Çarşamba

EGE BÖLGESİYerşekilleri
 Bölgedeki yer şekillerinin bir kısmı yer kabuğu hareketleri ile oluşan (Orojenez-Dağ oluşumu) kırılmalarla meydana gelmiştir.
Kırılma yerlerinde yükselen yerler Horst (dağ), çöken yerler de Graben'i (çöküntü ovası) oluşturmuştur. Horst ve graben oluşumunun en fazla olduğu bölgemizdir
Horstlar

Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunt Dağı , Bozdağlar, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları’dır.
Grabenler
Bakırçay, Gediz, K.Menderes ve B.Menderes’tir.

Bölgenin batısında dağlar kıyıya dik uzanmıştır. Bunun sonucunda;

•Girinti-çıkıntı fazladır. Bir çok koy ve körfez oluşmuştur. Körfezler; Edremit, Dikili, Çandarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük ve Gökova’dır.
•İç kesimlere ulaşım kolaydır. Limanların hinterlandı (ard bölgesi) geniştir.
•Deniz etkisi iç kesimlere kadar sokulabilir.
•Kıta sahanlığı (kıyıdan 200 m derinliğe kadar olan deniz) geniştir.
•Enine kıyı tipi oluşmuştur (Edremit-Kuşadası kıyıları).

Ege Denizi’ne dik uzanan dağlar arasındaki çöküntü ovalarından denize ulaşan akarsular döküldükleri yerde delta ovaları oluştururlar. Bunlar; Bakırçay,Gediz (Menemen), Büyük ve Küçük Menderes Delta ovalarıdır.

Bölgenin güney batısında (Menteşe yöresinde) dağların uzanışı değişmiştir. Dağlar burada K.Batı - G.Doğu yönlüdür. Bu kıyılarda akarsu vadilerinin deniz suları altında kalması sonucu oluşan kıyı tipine Ria tipi kıyılar denir.

Bölgede fay hatları fazla olduğundan deprem ihtimali fazladır

Manisa- Kula çevresinde volkanizma ile oluşmuş küçük koniler vardır.

İç kesimlerde yükselti artmakta ve dağların doğrultusu değişmektedir. Burada en önemli yüksek düzlük Yazılıkaya Platosu’dur.

Bölgenin başlıca akarsuları  Bakırçay, Gediz, Küçük MenderesBüyük Menderes akarsularıdır. Bu akarsular İç Batı Anadolu dağlarından doğar ve çöküntü ovalarından geçerek Ege Denizi’ne dökülür.

Yatak eğimleri az olduğundan akarsularda  menderes  olayının en fazla görüldüğü bölgemizdir.
 
Başlıca gölleri Marmara ve Bafa( Çamiçi) gölleridir. Bu göller oluşum bakımından alüvyon set gölüne örnektir.
Bölgede ayrıca Gediz’de Demirköprü, B.Menderes üzerinde Kemer ve Adıgüzel baraj gölleri vardır.İklim ve Bitki Örtüsü

Bölgenin batısında olan iklim Akdeniz İklimi görülür.  Dağların uzanışından dolayı bu iklimin etki alanı iç kesimlere (100-150 km) kadar genişlemiştir.
Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde Karasal İklim hakimdir.
Bölgede güneyden kuzeye enlemin etkisiyle, batıdan doğuya doğru yükseltinin etkisiyle sıcaklıklar azalır.

Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde kışlar ılık ve yağmurlu iken, karasal iklimin görüldüğü yerlerde kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.
Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde kışlar ılık ve yağmurlu iken, karasal iklimin görüldüğü yerlerde kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.


Nüfus ve Yerleşme

Ege Bölgesi yaklaşık 9,3 milyon nüfusu ile nüfus bakımından üçüncü sıradadır. Nüfus yoğunluğu (109,4 kişi/km²) Türkiye ortalamasının üzerindedir.
Coğrafi Bölge
Nüfus
Gerçek Alan (km²)
Yoğunluk (kişi/km²)
Marmara
20 724 950
67 306
308
İç Anadolu
11 327 675
163.057
69,9
Ege
9 299 322
93.139
109,4
Akdeniz
9 024 884
122.927
73,9
Karadeniz
7 462 451
143.537
51
G. Doğu Anadolu
6 636 391
59.176
108,8
Doğu Anadolu
6 110 583
165.436
35,7

Türkiye
70 586 256
814 578
86,6
Marmara Bölgesi'nden sonra en fazla göç alan bölgemizdir. Yaz döneminde bölgenin batısında turizm ve tarım işçi göçünden dolayı da mevsimlik  nüfus artışı görülür.
Önemli yerleşim merkezlerinin çoğu kıyılarda ve verimli tarım alanlarının bulunduğu akarsu vadilerinde toplanmıştır. 
İç kesimlerde nüfus seyrektir. Sebepleri; iklimin karasal olması, sanayinin gelişmemesidir.
Kıyıda Menteşe yöresi yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı seyrek nüfuslanmıştır.


Tarım ve Hayvancılık

Bölgenin batısında bulunan verimli tarım alanlarında iklim şartları da elverişli olduğu için ticari tarım ürün çeşitliliği fazladır. Yetiştirilen ürünler;

ZEYTİN
Bölgenin batısındaki çöküntü ovaları ve kenarlarında tarımı yapılabilmektedir. En fazla Edremit-Ayvalık-Burhaniye çevresinde yoğunluk kazanmıştır.

ÜZÜM

Manisa, İzmir ve Denizli çevresinde üretilen çekirdeksiz üzümler kurutulmaktadır. Önemli ihracat ürünümüzdür.

İNCİR

En fazla Aydın çevresinde (B.ve K.Menderes ovalarında) tarımı yapılmaktadır.

TÜTÜN

Bölgenin batısında Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli çevrelerinde tarımı gelişmiştir.

PATATES

İzmir-Ödemiş ve Afyon çevresinde yoğun olarak tarımı yapılır.

TURUNÇGİLLER
Bölgenin batısında İzmir’e kadar olan güney kıyılarında tarımı yapılır. Ayrıca iç kesimlere kadar (150-200 km) da sokulabilmektedir. Sebebi; dağların denize dik olmasıdır.

SEBZELER

Bölgenin batısında kışların ılık geçmesi ve güneşli gün sayısının fazla olmasından dolayı seracılık faaliyetleri ile sebze üretimi bütün yıl yapılabilmektedir..

BUĞDAY & ARPA

Bölgenin her yerinde buğday yetiştirilebilmektedir. Ancak daha çok İç Batı Anadolu Bölümünde tarımı gelişmiştir.

Ş.PANCARI

Afyon , Uşak, Kütahya çevresinde tarımı gelişmiştir.

HAŞHAŞ
Afyon başta olmak üzere  Uşak, Kütahya, Denizli çevresinde tarımı yapılmaktadır. 

HAYVANCILIK

Özellikle İç Batı Anadolu’da küçükbaş hayvancılık gelişmiştir.
Menteşe yöresinde arıcılık,
Kıyılarda balıkçılık ( Bodrum-Marmaris kıyılarında sünger avcılığı da yapılır),
Büyük kentler çevresinde (İzmir-Manisa-Denizli) kümes hayvancılığı
Şeker fabrikaları ile büyük kentler çevresinde büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.


Yer altı Kaynakları

LİNYİT


Türkiye’de linyitin en fazla  çıkarıldığı ve en kaliteli linyitlerin bulunduğu bölgemizdir. Linyit yatakları fazla olduğu için termik santraller de fazladır.


Bölgede Linyit; Manisa(Soma), Aydın, Muğla (Yatağan ), Kütahya (Tavşanlı,Tunçbilek, Seyit Ömer, Değirmisaz) ve Denizli çevresinde çıkarılmaktadır.


Demir: Edremit (Kaz dağı) çevresinde çıkarılır.


Bor Mineralleri:Kütahya-Emet      
         
Tuz: İzmir-Çamaltı Tuzlası


Mermer: Afyon, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa çevresi


 Zımparataşı: İzmir ,Aydın, Muğla çevresi  


Altın: İzmir (Bergama), Uşak (Ulubey-Eşme)


Jeotermel Enerji: Bölgede fay hatları geniş alan kapladığından jeotermal kaynaklar bakımından zengindir.

Sanayi

Marmara Bölgesinden sonra sanayinin en fazla geliştiği bölgemizdir. Bunun sebebi, bölgede ulaşım, sermaye, hammadde ve işgücü gibi imkanların fazla olmasıdır.

Sanayi daha çok kıyı şeridinde ve ovalar çevresinde gelişmiştir. Tekstil, petro-kimya, makine ve gıda sanayisi bölgede gelişen başlıca sanayi dallarıdır.

Başlıca Sanayi Kolları

Dokuma:Denizli, Aydın (Nazilli) İzmir, Uşak
Petro-kimya:İzmir-Aliağa
Şeker:Afyon,  Kütahya, Uşak
Çini-porselen: Kütahya
Gübre:Kütahya ,İzmir
Elektronik ve Elektrikli ev aletleri: Manisa, İzmir
Sigara:İzmir, Manisa
Demir-çelik:İzmir
Mobilya:İzmir (Karabağlar)
Deri:İzmir, Manisa, Denizli, Uşak
Halı-Kilim:Manisa (Kula,Demirci, Gördes), Uşak -Eşme,  Muğla-Milas, Denizli-Tavas
Cam:Denizli, Kütahya
Otomotiv:İzmir
Seramik:Kütahya , Manisa (Turgutlu-Akhisar) , Uşak
Battaniye:Uşak
Termik Santral:Muğla (Yatağan-Gökova), Manisa-Soma, Kütahya( Tunçbilek-Seyitömer)

Turizm

Ege Bölgesi’nin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikler turizmin gelişmesine neden olmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder