17 Aralık 2010 Cuma

TÜRKİYE'DE FARKLI BÖLGELERBÖLGE : Sınırları içinde benzer özellik gösteren alanlara denir.

Doğal Bölge

İklim Bölgesi
Yer şekli Bölgesi
Bitki Örtüsü Bölgesi
Beşeri ve Ekonomik Bölge

Tarım Bölgesi
Sanayi Bölgesi
Nüfus Bölgesi
Turizm Bölgesi vb…

Yerşekillerine Göre Bölgeler
Dağlık Bölgeler örnek        :  Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz

Düzlük Bölgelere örnek     :  Konya Ovası, Adana Bölgesi, Bafra
İklimlerine Göre Bölgeler
Karadeniz İklim Bölgesi

Akdeniz İklim Bölgesi

Step İklim Bölgesi

Sert Karasal İklim Bölgesi
Bitki Örtüsüne Göre Bölgeler
Maki

Orman

Bozkır
Nüfus Yoğunluğuna Göre Bölgeler
Yoğun Nüfuslu Bölgeler   :  İstanbul ve çevresi, İzmit, İzmir…

Seyrek Nüfuslu Bölgeler  :  Taşeli Platosu, Doğu Karadeniz Dağları, Hakkari
Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler
Tarım Bölgeleri                     : Çukurova çevresi, Konya Çevresi

Maden Bölgeleri                   : Zonguldak, Soma

Turizm Bölgeleri                   : İzmir, Antalya

Serbest Ticaret Bölgeleri    : Mersin, Adana

Karma Bölgeler                    : Adana Mersin çevres


COĞRAFİ BÖLGE
Doğal, Beşeri ve Ekonomik Özellikler Bakımından Benzerlik Gösteren Alanlardır.COĞRAFİ BÖLGELERİ OLUŞTURAN FAKTÖRLER
DOĞAL FAKTÖRLER
BEŞERİ FAKTÖRLER
EKONOMİK FAKTÖRLER
Coğrafi Konum
Yer şekilleri
İklim ve Bitki Örtüsü
Nüfus
Yerleşme
Tarım ve Hayvancılık
Sanayi
Madencilik
Ulaşım
Turizm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder