17 Aralık 2010 Cuma

KARADENİZ BÖLGESİ

Yerşekilleri
·         Yer şekilleri engebelidir.
·         Dağlar kıyıya paralel uzanır.
·         Doğu Karadeniz Dağlarının yükseltisi daha fazladır.
·         Orta Karadeniz’de Dağların yükseltisi az düzlük alan daha fazladır.
·         Kıyıya paralel uzanan dağlar yamaç yağışlarına neden olur.
·         Dağlar deniz etkisinin iç kesimlere ulaşmasına engel olur.
·         Kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımı zorlaştırır.
·         Kıyıda girinti çıkıntı, koy körfez ve doğal liman oluşumu azdır.
·         Kıyıda falezler yaygındır.
·         Çoruh, Yeşilırmak, Kızılırmak, Filyos, Bartın çayı başlıca akarsularıdır.
·         Bafra ve Çarşamba delta ovaları yer alır.


İklim ve Bitki Örtüsü
·         Karadeniz iklimi görülür.
·         Kışları ılıman, yazları serin ve her mevsim yağışlıdır.
·         En çok yağışı sonbahar mevsiminde alır.
·         Bulutlulk ve bağıl nem oranı fazladır.
·         Bitki örtüsünü geniş yapraklı ormanlar oluşturur.
·         Güneş enerjisinden yararlanma azdır.
·         Tarımda sulamaya ihtiyaç yoktur.
·         Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz Bölümlerinde yükseltinin daha fazla olması ve dağların hakim rüzgar yönüne dik olarak uzanması sonucunda daha fazla yağış alırlar.


Nüfus ve Yerleşme
·         Nüfus daha çok kıyı şeridinde toplanmıştır.
·         Kırsal nüfus fazla kent nüfus oranı azdır.
·         Yer şekillerinin engebeli su kaynaklarının fazla olması sonucunda özellikle Doğu Karadeniz Bölümü’nde dağınık yerleşme yaygındır.
·         Ahşap evler yaygındır.
·         Özellikle Doğu Karadeniz çok göç veriri.
·         Tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır.


Tarım ve Hayvancılık
·         Yer şekillerinin engebeli olması tarım alanlarını olumsuz etkilemiştir.
·         Kıyıda çay, fındık, mısır, turunçgiller, tütün, iç kesimlerde şekerpancarı ve tahıllar daha çok yetiştirilir.
·         Tarım alanlarının yetersiz olması nüfusu balıkçılığa yöneltmiştir.
·         Tarımda makine kullanımı sınırlıdır.
·         Tarımda insan ve hayvan gücünden yararlanmanın en fazla olduğu bölgedir.
·         Özellikle Doğu Karadeniz de büyükbaş hayvancılık gelişmiştir.
·         Yaz yağışları nedeniyle kıyı kesimlerde buğdayın yerini mısır almıştır.Madenler ve Enerji Kaynakları
·         Bölgede çıkartılan madenler:
Bakır             :  Murgul(Artvin),  Küre(Kastamonu),  Rize
Taşkömürü  :  Zonguldak
Linyit             :  Amasya Merzifon çevresi

·         Bölgedeki sanayi kuruluşları
Demir çelik fab       :   Karabük ve Karadeniz Ereğli
Kereste                     :  Bolu, Kastamonu, Sinop
Çay                            :  Rize, Trabzon
Fındık                        :  Ordu, Giresun 
Sigara                        :  Samsun, Tokat
Kağıt                          : Taşköprü
                                      Çaycuma
                                       Aksu
·         Demir çelik fabrikalarının kurulmasında taşkömürü yatakları etkili olmuştur.
·         Bitki örtüsü orman ürünleri sanayisinin gelişmesini sağlamıştır.Ulaşım, Ticaret ve Turizm
·         Dağların doğrultusu kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımı zorlaştırmıştır.
·         Zigana, Kop, Küre geçitleri ile kıyı ile iç skimler arasındaki ulaşım sağlanır.
·         Orta Karadeniz de Canik Dağlarının yükseltisi az olduğunda iç kesimlerle ulaşım daha kolaydır.
·         Samsun, Trabzon ve Karabük limanları gelişmştir.
·         Güneşli gün sayısının az olması kıyı turizmini olumsuz etkiler.
·         Kartalkaya ve Ilgaz dağlarında kış turizmi önem kazanmıştır.
·         Doğu Karadeniz Bölümü’nde yayla turizmi gelişmiştir.
·          
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder