19 Aralık 2010 Pazar

MARMARA BÖLGİSİ


Yer şekilleri
·         Yüzey şekilleri sadedir.
·         Ergene Havzası, Bursa, Balıkesir ve Karacabey ovaları düzlükleri oluşturur.
·         Yıldız Dağları ve Samanlı Dağları önemli yükseltilerdir.
·         Meriç, Ergene, Sakarya ve Susurluk önemli akarsularıdır.
·         Uludağ Bölgenin en yüksek noktası ve kış turizmi açısından ülkemizin en önemli merkezidir.
·         Yer şeklerinin sade olması tarım alanlarının geniş yer kaplamasına neden olmuştur.
·         Yükseltinin az olması ulaşım ve yerleşmeyi olumlu etkilemiştir.
·         Akarsular baraj kurmaya ve elektrik enerjisi üretmeye elverişli değildir.

·         İstanbul ve Çanakkale Boğazları önemli geçitleri oluşturur.İkli ve Bitki Örtüsü
Marmara Bölgesi’nde Akdeniz, Karasal ve Karadeniz iklimlerinin geçiş özellikleri görülür.


Bölgeye ortalama 600 - 700 mm   yağış düşmektedir. Bölge genelinde en fazla yağış cephelerin etkisiyle kışın düşmektedir.


Güney Marmara’nın dağlık iç kesimleri ile Ergene havzası’nda karasal iklim görülür. Bu sebeple buralarda kışlar soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Bitki örtüsü ormanların tahrip edilmesiyle oluşan antropojen bozkırdır.


Marmara ve Ege Denizi çevresindeki yerlerde 300-400 m yüksekliğe kadar olan alanlarda Akdeniz geçiş iklimi etkilidir.


Akdeniz ikliminin görüldüğü bu yerlerde maki toplulukları bulunur. Güney Marmara’nın yüksek kesimlerinde ise iğne yapraklı ormanlar yer alır.


Karadeniz kıyı şeridinde Karadeniz iklimi görülür. Buralarda yağış miktarı fazladır. Bu sebeple buralarda ormanlar geniş alan kaplar. Orman varlığı bakımından bölge dördüncü sırada yer almaktadır.Nüfus ve Yerleşme
Nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgemizdir.

Kentleşme oranının en fazla olduğu bölgemizdir.


Sanayi sektöründe çalışan nüfusun en fazla olduğu bölgemizdir.


Diğer bölgelerden en fazla göç alan bölgemizdir. Nüfusun hızla artmasının en önemli nedeni göçlerdir.


Bölgede nüfus düzenli dağılmamıştır. Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölüm Çatalca-Kocaeli bölümüdür.


Yıldız Dağları Bölümü ile Biga ve Gelibolu yarımadaları seyrek nüfuslanmıştır.  Nüfusun seyrek olmasında; yer şekillerinin engebeli olması, ulaşım ve sanayinin gelişmemiş olması etkili olmuştur.Tarım ve Hayvancılık

Marmara Bölgesi, bölge yüzölçümüne göre ekili - dikili alanları oranının en fazla olduğu bölgemidir.
Bölgede yapılan tarımda modern yöntemler yaygın olarak kullanılır. Tarımda verim yüksektir. Ancak bölge nüfusu fazla olduğundan üretim tüketimi karşılamaz.
Bölgede  aynı anda,  üç değişik iklim tipinin görülmesi, tarım ürün çeşidini artırmıştır.
Bölgede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri;
Ayçiçeği
Türkiye'de en yoğun olarak bu bölgede yetiştirilir. Özellikle Trakya'nın iç kısımlarında Ergene  Havzası 'nda yetiştirilmektedir
Pirinç
Ülkemiz pirincinin yarıdan fazlası bu bölgeden elde edilir. Özellikle Ergene ve Meriç ırmağı çevresinde yetiştirilmektedir.
Zeytin 
Bölgenin özellikle Akdeniz iklimi etkisi altındaki güney   kıyılarında yetiştirilir. Gemlik zeytinleri ülkemizin en kaliteli sofralık zeytinlerini oluşturur.
Buğday 
Buğday, bölgenin hemen hemen her tarafında yetiştirilir. Çeşitli endüstri bitkileri ile (özellikle şekerpancarı) nöbetleşe ekilir.
Mısır
Mısır, sulama imkanı olan yerler ile Karadeniz ikliminin görüldüğü bölgenin kuzey kıyılarında tarımı yapılmaktadır.
Şeker pancarı
Şeker fabrikalarının bulunduğu Alpullu, Adapazarı ve Susurluk çevresinde sulanabilen alanlarda üretilir.
Tütün 
Bölgenin çeşitli yörelerinde üretimi yapılmakla beraber, kaliteli tütünler Adapazarı ovasında yetiştirilir. 
Bölgede ayrıca fındık, keten, sebze ve meyve tarımı yapılmaktadır.
Marmara  ahır  ve kümes hayvancılığının en fazla geliştiği bölgemizdir. Bu durum bölgede tüketici nüfusun fazlalığı ve pazarlama sorununun çözülmüş olması ile ilgilidir.
Bölgede  Yıldız Dağları Bölümü ile Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale çevresinde mera hayvancılığı şeklinde büyük ve küçükbaş hayvancılık yapılır.  
Bölgede ayrıca Güney Marmara Bölümünde ipekböcekçiliği, boğazlarda balıkçılık yoğun olarak yapılmaktadır.
Balıklar mevsime göre sıcak denizlerden soğuk denizlere, soğuk denizlerden sıcak denizlere göçerler. Bu göçlerin yapıldığı boğazlar balıkçılığa elverişli alanları oluşturur


Yer altı Kaynakları

Bor mineralleri:Marmara bölgesi bor minerallerinin en fazla çıkarıldığı bölgemizdir. Çıkarıldığı yerler; Balıkesir (Bigadiç, Susurluk) ve  Bursa(M.Kemalpaşa)’dır.
 Mermer: Balıkesir -Marmara  Adası  Bursa ve Bilecik'te kaliteli mermer yatakları vardır.  
Linyit: Çanakkale-Çan ve Bursa-Orhaneli’nde çıkarılır.
Doğalgaz:Kırklareli - Hamitabat ve Tekirdağ-Hayrabolu’da çıkarılır.Sanayii

Ekonomik yönden en gelişmiş bölgemizdir.


Sanayi kesiminde  çalışan işçilerin yarıya yakını bu bölgemizdedir. Sanayi ürünlerinin üçte birinden fazlası bu bölgeden elde edilir.


Bölgede Sanayinin Gelişmesinde;  


•  Hammadde  temininin kolay olması,


•  Hinterlandının geniş olması,


•  Ulaşım   kolaylığı (en fazla etkili olmuştur),


•  İşgücünün fazla olması,


•  Pazarlama  kolaylıkları,


•  Tüketici nüfusun fazla olması, etkili olan faktörlerdir.


Pamuklu , Yünlü ve İpekli Dokuma: Bursa ve İstanbul


Hazır Giyim  ve Trikotaj: Bursa ve İstanbul


Halı – Kilim Dokumacılığı: İzmit- Hereke


Deri Giyim ve Ayakkabı: İstanbul


Otomotiv: Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul


Gemi yapımı: İstanbul ve Kocaeli


Demir yolu araçları (Vagon): Sakarya


Elektrikli ev aletleri: İstanbul, Bursa


Savunma sanayii: Sakarya’da tank ve palet fabrikası vardır.


Petro-Kimya sanayii: İzmit (İpraş)


Otomobil lastiği: Kocaeli ve Sakarya


Kimyasal gübre: Balıkesir- Bandırma, Kocaeli-Yarımca, Bursa-Gemlik


Seramik ve Porselen:İstanbul, Çanakkale, Bilecik (Söğüt ve Bozüyük), Kocaeli-Yarımca


Cam Sanayii: Kırklareli, Kocaeli-Gebze


İlaç Sanayii: İstanbul ve Sakarya


Boya Sanayii: İstanbul ve Kocaeli


Kağıt: Kocaeli ve Balıkesir


Mobilya: İstanbul ve Bursa-İnegöl


Konserve Sanayii: İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale


Şeker Sanayii: Kırklareli –Alpullu, Balıkesir- Susurluk, Sakarya


Bitkisel Yağ Sanayii: Bursa, Balıkesir, Edirne ,Tekirdağ
Turizm
Doğal güzellikleri ve tarihsel değerleri ile İstanbul, Bursa, Çanakkale, Marmara kıyıları önemli turistik merkezlerdir.


Özellikle Güney Marmara kıyılarında yaz turizmi gelişmiştir. Uludağ, yalnızca bölgenin değil, ülkemizin de en önemli kış turizmi alanıdır. Marmara Bölgesi,turizmden en çok gelir elde eden bölgedir (%48).  


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder